lördag 19 september 2009

Träd rockar fett

Vi åkte till min barndoms skog.
För att leta svamp men jag är inte så bra på att gå med näsan i marken, gillar mest att kolla uppåt:
ljuset i trädtopparna, trädstammarna, tystnaden, att det svajar.

Träd är stora vedartade växter med cellulosa och lignin i stammen.
Att vandra bland dem är ofta bättre än att gå på museum.

Lövträd är mer släkt med gräs än med barrträd.
Barrträd är mycket gamla, som igelkottar.

Och precis som pelargoner och en viss sorts människor är barrträd hårda och strama där nere
så att de ska kunna söka ljuset högt där uppe.

Inga kommentarer: