tisdag 11 maj 2010

Europeiska dödsorsakslistan

01 Vissa infektions- och parasitsjukdomar
02 Tuberkulos
03 Meningokockinfektion
05 Virushepatit
06 Tumörer
07 Maligna tumörer
08 därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg
09 därav malign tumör i matstrupen
10 därav malign tumör i magsäcken
11 därav malign tumör i tjocktarmen
12 därav malign tumör i ändtarm och anus
13 därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna
14 därav malign tumör i pankreas
15 därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och
lunga
16 därav malignt melanom i huden
17 därav malign tumör i bröstkörtel
18 därav malign tumör i livmoderhalsen
19 därav malign tumör i annan del av livmodern
20 därav malign tumör i äggstock
21 därav malign tumör i prostata
22 därav malign tumör i njure
23 därav malign tumör i urinblåsan
24 därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad
25 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar
i immunsystemet
26 Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
27 Diabetes
28 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar
29 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol
30 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger
31 Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat
32 Meningit (annan än i grupp 03)
33 Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar
34 Ischemiska hjärtsjukdomar
341 därav akut hjärtinfarkt
35 Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)
36 Sjukdomar i hjärnans kärl
37 Kap X. Andningsorganens sjukdomar
38 Influensa
39 Lunginflammation
40 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna
41 därav astma
42 Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar
43 Sår i magsäcken och tolvfingertarmen
44 Sjukdomar i levern
45 Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar
46 Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
47 Reumatoid artrit och osteoartros
48 Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen
49 Sjukdomar i njure och urinledare
50 Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid
51 Kap XVI. Vissa perinatala tillstånd
52 Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
53 Medfödda missbildningar av nervsystemet
54 Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen
55 Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och
laboratoriefynnd
56 Plötslig spädbarnsdöd
57 Ofullständigt definierade och okända orsaker till död
58 Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död
59 Olycksfall
60 därav transportolyckor
601 av vilka motorfordonsolyckor på allmän väg
61 därav fallolyckor
62 därav förgiftningsolyckor
63 Självmord och annan avsiktligt självdestruktiv handling
64 Mord, dråp och annat övergrepp av annan person
65 Skadehändelser med oklar avsikt

Källa: Socialstyrelsen

Inga kommentarer: