torsdag 18 april 2013

Vi ska visst sjunga, Gellert Tamas

Vad säger Gellert Tamas i Dagens Nyheter? Eftersom han alltid påstår sig stå för fakta tänkte jag först att jag ska argumentera emot. Men så inser jag att man inte vinner över Tamas med fakta utan med samma typ av känslomässiga bilder som han använder.

Jag har länge haft svårt för hans mässande ton och hans förmåga att alltid skuldbelägga sina läsare. En dysangelisk Björn Ranelid med ett hårt och kallt budskap. Det är i ditt svenska hjärta den största rasisten bor. Han verkar alltid säga samma sak: Det är ditt fel, läsare att lasermannen springer runt och dödar folk. Jag har aldrig känt mig träffad och jag litar inte på honom nu heller eftersom han fortfarande arbetar med känslomässiga trick.

Är det någon som orkestrerat den politiskt korrekta tystnaden hos den upplysta vänstersvensken i innerstaden är det han. Rubriken i dagens DN-texten lyder: Det är dags att sluta sjunga.

Så vad säger Tamas? 1. Att statsmaken skanderar slagord i stället för att diskutera verkliga problem på Birgit Friggebos tid och nu. 2. Att Beatrice Ask är lika tondöv som Friggebo och att jakten på papperslösa strider emot föreställningen om allas lika värde. 3.Att liberala röster som Jasenko Selimović är blinda för existerande strukturer. 4. Att strukturell diskriminering finns. 5. Att Sverige är sämst i Europa på att tillvarata kompetens hos asylsökande. ( ha: Vi är alltså BÄST på strukturell diskriminering)  6. Alla andra markörer – kön, ålder eller klass – underordnas en enda faktor: vår, våra föräldrars eller ibland till och med våra mor- och farföräldrars födelseort. 7. Att frågor som "Hur mycket invandring tål Sverige?" gynnar Sverigedemokraternas politik. 8. Att Stina Dabrowski basunerar ut högerpopulismens grundtema att "vi inte får diskutera". 9. Att det fortfarande är rätt att inte stämma upp i gemensam sång och att vi inte ska känna oss som förträffliga antirasister.

Det här är mina reaktioner: Jag är trött på Friggebo-liknelsen. Det var 21 år sedan. Ja, det var klumpigt och naivt av henne att försöka lätta upp stämningen med sång. Nej, man knappast kan likställa invandrade svenskars situation på 1990- talet med de svartas frihetskamp i Amerika på 1960-talet. Men hon menade inget ondskefullt och det är märkligt att tro att politiker ska komma med konkreta förslag på ett möte med ett par hundra medborgare i ett Folkets hus. Mycket har hänt sedan dess och jag gillar inte att han målar upp publiken i Rinkeby som "frustrerade, rädda, rent av skräckslagna. De fruktar, bokstavligt talat, för sitt liv." Aha, en grupp offer står där. Någon kanske var rädd, visst, andra kanske var något annat. Inte vet jag, men hur vet han det?

Är inte expert på Reva. Åtgärden var säkert ineffektiv och resultatlös. Men Reva är väl en konsekvens av vår nuvarande lagstiftning? Reva är typ poliser som gör sitt (dåliga) jobb? Om Reva är inhumant ge mig ett alternativ till Reva? Hårdare gränskontroller? Låta alla som vill vara här? Kalla inte bara Reva ondskefullt. Formulera ett alternativ.

Jag tror inte Jasenko Selimović är helt blind för strukturer men han ser Tamas och Khemiris inställning till dessa strukturer som icke-konstruktiv. Selimović verka tycka att Sverige har kommit ganska långt i vår demokratiska process och att det är mer konstruktivt att vara ödmjuk inför det faktum att vi har det rätt bra.  Jag tror också att det finns strukturell diskrimering- överallt i alla sammanhang. Enligt en rapport från IFAU tenderar såväl invandrade som infödda svenskar att anställa personer med samma bakgrund. Det är en mänsklig svaghet att ofta "gilla lika"men jag likställer den inte med rasism.

Jag gillar inte heller att folk är sysslolösa. Jag vill att alla som vill jobba ska få jobb. Att människors meriter ska tillvaratas. Men Gellerts jämförande fakta om skillnader i sysselsättningsgrad länder emellan lämnar många frågor obesvarade. Skillnader har väl till exempel med ett lands lönenivåer att göra? Och att vissa länder -som Irland- har många invandrare som redan kan engelska? Och det här med att vara överkvalificerad gäller faktiskt alla jag känner oavsett vilka deras föräldrar är. Enligt denna rapport utmärker sig inte Sverige särskilt (sid 68) . Här är vi i gott sällskap av Tyskland, Norge, Danmark, Belgien, Kanada. I länder som Ungern och Grekland däremot är invandrare mer sysselsatta. Är dessa länder något att härma? Gellerts poäng är som vanligt att vi är VÄRST på att diskriminera. Jag köper inte det. Det betyder INTE att jag inte tror diskriminering existerar eller att vi inte ska jobba med dessa frågor.

Inte heller köper jag att diskussioner om problem med invandring gynnar Sverigedemokratisk politik.  Jag tror tvärtom att det är på grund av att många intellektuella undvikit svåra frågor om invandringspolitik som Sverigedemokraterna tagit sig in i riksdagen.  Det har funnits (mer förr- mindre nu) en kompakt tystnad kring vissa snåriga ämnen hos medelklassen i innerstaden eftersom det är så lätt att tycka fel. Gellert föreskriver alltså att alla (icke-sverigedemokrater som vill titta framåt och bygga en gemenskap med alla som bor här) ska SLUTA sjunga.
Nej, så klart vi inte ska sluta sjunga. Vi måste bara komma på bra sångtexter först.