söndag 5 juli 2009

We are all made of stars


Människokroppen:

Syre 65%
Kol 18%
Väte 10%
Kväve 3%
Kalcium 1,5%
Fosfor 1,0%
Kalium 0,35%
Svavel 0,25%
Natrium 0,15%
Klor 0,15%
Magnesium 0,05%
Järn 0,0004%
Jod 0,00004%

Plus: lite mangan, zink, koppar, aluminium, kobolt, selen och krom

Källa: MadSci